Huisartsenpraktijk IJsselmuiden is geopend op:
Maandag t/m Vrijdag van 08:00u - 17:00u
Telefoonnummer:
0382038999
Telefoonnummer: 0382038999
Geopend op: Maandag t/m Vrijdag van 08:00u - 17:00u

Slaaptraining

Jeugd

 In de praktijk zien de huisartsen en de praktijkondersteuner GGZ veel tieners en jongeren die kampen met slaapproblemen.

Vooral de puberteit is een ontwikkelingsfase waarin deze problemen ontstaan. De directe gevolgen hiervan zijn groot voor het dagelijks functioneren.

Doel van het programma is het ontwikkelen of herstellen van een, op de persoon afgestemd, gezond slaappatroon.

Hierin worden de omstandigheden waarin de deelnemer dagelijks moet functioneren zoveel mogelijk meegenomen.

De huisarts zal indiceren of er sprake is van een slaapprobleem of slaapstoornis.

De POH GGZ onderzoekt de mogelijke oorzaken van het probleem en begeleidt de patiënt in het Slaap Lekker programma.

U kunt hiervoor een afspraak maken bij de praktijkondersteuner GGZ.

 

Volwassenen

Slaapklachten komen veel voor: ongeveer 20 tot 30% van de mensen hebben er wel eens enkele dagen tot enkele weken last

van. In de meeste gevallen gaan ze vanzelf over. Sommigen hebben veel langere tijd hinder van een gestoorde slaap.

Op den duur komen zij in een vicieuze cirkel terecht. Slecht slapen kan leiden tot verminderde concentratie,

vermoeidheid, emotionele spanning, angst, fysieke klachten of een sombere stemming.

Dit kan weer zorgen voor toegenomen prikkelbaarheid en piekeren waardoor het slapen negatief wordt beïnvloed.

 

Ook voor volwassenen worden slaaptrainingen aangeboden.

U kunt hiervoor een afspraak maken bij de praktijkondersteuner GGZ.